Föreningsstämma 2022

Föreningsstämma
5 april 2022

Välkommen på stämma tisdagen den 5 april 2022 kl. 18.30 på ÖIK-gården i Ödsmål!

Här nedanför hittar du dagordningen och information om vårt digitala medlemsregister, medlemsskap och uthyrning. Längst ner ligger länkar till kallelse, årsredovisning och budget.

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande 
 2. Val av stämmans ordförande och sekreterare 
 3. Godkännande av röstlängd 
 4. Val av justeringsman 
 5. Stämmans stadgeenliga utlysande 
 6. Fastställande av dagordning 
 7. Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2021
 8. Revisionsberättelsen 
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 2021 
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 
 12. Budget för verksamhetsåret 2022 
 13. Medlems- och bryggplatsavgifter för 2023
 14. Styrelsens förslag: Oförändrade.avgifter 
 15. Behandling av styrelseförslag och motioner
 16. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas 
 17. Val av styrelseordförande 
 18. Val av styrelseledamöter 
 19. Val av revisorer 
 20. Val av valberedning om 3 ledamöter
 21. Övriga ärenden 
 22. Mötets avslutande 

Information från styrelsen:
Portnet – nytt digitalt medlemsregister


För att förenkla hanteringen av medlemsregister, inbetalningar, båtplatser och köer har vi infört ett digital medlemsregister vid namn Portnet. Alla våra medlemmar fått en inbjudan att registrera sig i Portnet. Den har du fått via din e-post. Du ska också ha fått en påminnelse via SMS.

Har du ännu inte lyckats registrera dig? Kom då till mötet en halvtimme innan, så hjälper vi dig!

Vi uppmanar alla medlemmar som inte fått e-post eller sms angående detta att ta kontakt med styrelsen omgående på styrelsen@mjosund-gronvik.se för att undvika att förlora sin båtplats.


Information om medlemskap och uthyrning


 • Tänk på att årsavgiften och andra debiterade avgifter ska vara inbetalda senast den 30 april. Annars blir det tyvärr 100 kronor till i påminnelseavgift.
 • Har vi inte fått din betalning senast den 31 maj förlorar du din båtplats. 
 • Meddela styrelsen senast 30 april om du tänker hyra ut din plats i andra hand under sommaren. Styrelsen hjälper gärna till att förmedla kontakter vid andrahandsuthyrning. Uthyrningen ska godkännas av bryggföreningen och ett Andrahandsavtal måste tecknas mellan hyresgästen och föreningen.