Förtöjning

Förtöj alltid för storm!

En god sjöman vet att det när som helst kan blåsa upp till storm. Är du också förberedd?

 

Både för din egen och för andras skull är det viktigt att du förtöjer din båt rätt. Det behöver inte ens blåsa upp till storm för att din och grannens båt ska ligga riktigt illa till. Ibland räcker det med en ovanlig vindriktning eller ovanligt högt eller lågt vattenstånd.


I skissen nedan ser du de viktigaste principerna. Visserligen står det om stolpar, men har du bojplats fungerar det i princip likadant.Båten ska förtöjas i de två fästöglorna som finns på bryggan, samt med två tampar från båten till bojen/stolpen. Tänk på att kontrollera ev befintlig boj före användandet!

 

OBS! Någon form av ryckdämpare i bryggförtöjningen är ett krav och ska vara rätt dimensionerade för din båts storlek.

I bojen får tampen inte löpa fritt, då båten kan röra sig för mycket i sidled. Lagom avstånd mellan båt och boj är ca 1,5 till 2 meter, använd gärna rejäla rostfria karbinhakar.

Båten ska också vara tillfredsställande avfendrad mot dina grannar.


Tänk också på att linans styrka reduceras med femtio procent(!) om den ligger genom en ögla i stället för att vara fastsatt med en knop eller med schackel och kaus. Skulle du verkligen förtöja din båt med en hälften så tjock lina?


Länkar


Svindersviks båtklubb 

Båtklubben har en utmärkt sida med bilder som på ett enkelt sätt med bilder visar hur du ska och hur du inte ska förtöja din båt.


Svenska Sjö

För den som är intresserad av ytterligare information har Svenska Sjö en skrift på 19 sidor om förtöjning av fritidsbåtar som du gratis kan ladda ner och skriva ut. 

Logga bryggföreningen