Miljö

Miljö


Som båtägare är du säkert intresserad av att kunna bada och fiska i de vatten där du färdas. Alla vill väl också komma ut till rena, snygga holmar utan nedskräpning. Vad kan du då göra för att hjälpa till och ta ditt ansvar?

 

Det bästa bränslet till de sämsta motorerna!

På våra vägar försvann tvåtaktarna för trettio år sedan. På sjön är det annorlunda. Fortfarande är mer än 90 procent av alla utombordsmotorer tvåtaktare. Tyvärr.

En vanlig bilmotor framstår som ett miljötekniskt underverk jämfört med båtmotorerna. Motorn i din snurra kan vara antingen tvåtaktare eller fyrtaktare. Fyrtaktsmotorn drar mindre bensin och släpper bara ut en tiondel så mycket kolväten som tvåtaktaren. En bra fyrtaktsmotor släpper heller inte ut någon olja. Därför är det synd att så få utombordare är fyrtaktare.

 

Havets barnkammare

Flertalet utombordare används under en kort tid av året. Tyvärr sammanfaller denna period med den tid då det biologiska livet i havet är som känsligast. Ofta körs dessutom utombordarna i lugna, grunda vikar, det vill säga det område som brukar kallas havets barnkammare.

Vi måste sluta sprida gifter där fiskyngel, tångräkor och märlkräftor föds och växer upp! Dessa småkryp behövs som mat åt fiskar och fåglar.

Resultatet av våra båtutflykter blir att fiskägg dör i massor och fiskyngel kläcks missbildade när de utsätts för bensinrester i havet. Det är faktiskt så illa att ungefär en fjärdedel av bränsleblandningen går oförbränd rätt ut i havet!

 

Byt bränsle!

Vad kan du då göra om vill använda din utombordare utan att ständigt behöva ha så dåligt samvete? Ja, enklast är faktiskt att byta till alkylatbensin. Tekniskt fungerar alkylatbensinen väl till de vanliga utombordarna. Oberoende tester visar till och med att prestandan höjs, tomgången blir renare och rökbildningen lägre. Så nästa gång du tankar: Byt bränsle! För miljöns skull.

Och du, den fungerar även för gräsklippare, motorsågar och andra motorredskap.

 

Byt olja!

Vi reagerar nästan varje dag på nyheter om stora tankbåtar som släpper ut olja i våra vatten. De utsläppen är nästan försumbara i jämförelse med utombordarnas. Ändå tillåter vi att utombordarna fortsätter släppa ut giftiga och cancerframkallande ämnen, till och med i våra dricksvattentäkter.

En traditionell tvåtaktsmotor behöver 1-2 procents oljeinblandning i bensinen. Oljan går oftast oförbränd eller bara delvis förbränd genom motorn rätt ut i havet. Där bryts den ner mycket långsamt. Därför är det viktigt att du väljer en miljöolja.

De miljöoljor som säljs i dag uppfyller alla den högsta tekniska standarden som motortillverkarna kräver, så det finns faktiskt ingen som helst anledning att inte byta till mer miljöanpassade oljor. Om du inte redan har gjort det, förstås...

 

Byt bottenfärg!

Det finns väl ingen båtägare som gillar alger och havstulpaner under båten. Lösningen har länge varit att stryka på giftiga bottenfärger inför varje säsong, men färger som läcker mycket koppar är inte längre tillåtna.

Det salta vattnet på Västkusten ställer tyvärr extra höga krav på bottenfärgerna. Så trots att koppar är extremt giftigt för många vattenlevande organismer och ämnet Irgarol är extremt giftigt för alger tillåts de fortfarande i väntan på bättre och mer skonsamma preparat. Det är dock viktigt att du hela tiden väljer bottenfärger med låga gifthalter.


Läs mer om båtbottenfärger på kommunens webbplats.

"Miljöbensin är säkert bra, men det är alldeles för dyrt!"

Du har säkert hört argumentet förr, men vad kostar det egentligen? Faktum är att det bara skiljer runt en krona per liter om du tankar på sjömacken i Stenungsund. För de flesta båtägare innebär det en merkostnad som är marginell i förhållande till de övriga utgifter som båtägandet innebär.

Fem steg för en renare snurra


Vill du göra något för miljön i havet? Vi har i tur och ordning spaltat upp de saker som gör störst nytta. Självklart kan du kombinera åtgärderna med varandra.

 

1. Byt till alkylatbensin

2. Byt till miljöanpassad olja

3. Kolla motorn

4. Kör snålt

5. Byt motor

Logga bryggföreningen